"Artist Bank Itabashi" prezante atis kiltirèl ki gen rapò ak Itabashi Ward kòm "atis ki anrejistre" bay rezidan Itabashi City epi ki aktif kòm moun oswa gwoup kòm pwofesyonèl kèlkeswa jan atizay la. Se yon zouti sipò atis ki te enstale nan objektif pou ogmante opòtinite pou aktivite ak opòtinite pou rezidan yo antre an kontak ak boza ak kilti.
Pa rate opòtinite sa a!
Atis ki gen rapò ak Itabashi Ward nan vil ou a
Poukisa ou pa rele m?
  • Kat jeyografik etablisman kiltirèl ▶
atis
Rechèch pa genre